Escoge tu opción

Cumprimenta o formulario web

Descarga e entrega a documentacion e Xustificante de pago o 1º día

Documentación
Preinscripción
Formalización online

Cumprimenta o formulario web Acepta as condicións Descarga autorización de recollida si precisas Descarga autorización de recollida si precisas
Inscripción

Preinscripción 

DATOS DO PARTICIPANTE

Nome (obligatorio)

Apelidos (obligatorio)<

Data de nacemento: (obligatorio)

Alergias o Intolerancias

Sabe Nadar SiNo

Observacións

DATOS DO TITOR/A

Nombre (obligatorio)

Apellidos (obligatorio)

D.N.I. (obligatorio)

Telefono (obligatorio)

Email (obligatorio)

Enderezo (obligatorio)

LocalidadE (obligatorio)

Lin a información sobre protección de datos para menores de idade/saúde

aviso legal
politica de privacidad

Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. <

RESUMEN PROTECCION DE DATOS

Reglamento General Protección de Datos (UE) 2016/679 RGPD

Responsable del tratamiento: C.B. Marín Peixefresco.

Finalidad: los datos que se proporcionen a través de la web www.peixegalego.com serán tratados para la gestión del servicio solicitado.

Legitimación: Al marcar la casilla de aceptación, estás dando tu legítimo consentimiento para que tus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en la política de privacidad.

Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos.

Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión de los datos , así como otros derechos, tal y como se explica en nuestra política de privacidad en www.peixegalego.com.

poster
diptico
poster
diptico

FORMALIZACION ONLINE

DATOS DO PARTICIPANTE

Nome (obligatorio)<

Apelidos (obligatorio)<

Data de nacemento: (obligatorio)<

Alergias, intolerancias, problemas de saude<

Sabe Nadar SiNo<

DATOS DO TITOR/A

Nombre (obligatorio)<

Apellidos (obligatorio)<

D.N.I. (obligatorio)<

Telefono (obligatorio)<

Email (obligatorio)<

Dirección (obligatorio)<

Localidad (obligatorio)<

Son coñecedor/a de o contexto de pandemia actual provocada pola Covid-19 e acepto as circunstancias e riscos que esta situación pode comportar durante o desenvolvemento da actividade, na cal o meu fillo/para participa. Así mesmo, entendo que os organizadores non son responsables das continxencias que poidan ocasionarse en relación á pandemia durante a actividade.
• Que informarei á dirección técnica do campus (cantera@peixegalego.com) de calquera variación do estado de saúde do meu fillo/a e/ou a aparición de calquera síntoma asociado compatible coa sintomatoloxía asociada á Covid-19 mentres dure a actividade, así como da aparición de calquera caso de Covid-19 na súa contorna familiar, sen poder asistir ao campus no caso de que se dese algunha das circunstancias mencionadas anteriormente.
• Que o meu fillo/a, durante os últimos 14 días antes do inicio da actividade:
- Non presenta ningunha sintomatoloxía compatible coa Covid-19 (febre, tose, dificultade respiratoria, malestar, diarrea, etc.) ou con calquera outro caso infeccioso.
- Non conviviu ou non tivo contacto estreito con ningunha persoa positiva de Covid-19 confirmada ou cunha persoa que tivese sintomatoloxía compatible nos 14 días anteriores á realización da actividade.

FORMALIZACION

nº Cuenta: ES70-2080-5567-10-3040001641

Adxunta copia do pago<

outra documentación<

Lin a información sobre protección de datos para menores de idade/saúde<

Si, si acepto a autorización de uso de imaxes e de asistencia ao mesmo <
No, no acepto a autorización de uso de imaxes e de asistencia ao mesmo <

aviso legal
politica de privacidad

Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. <

RESUMEN PROTECCION DE DATOS

Reglamento General Protección de Datos (UE) 2016/679 RGPD

Responsable del tratamiento: C.B. Marín Peixefresco.

Finalidad: los datos que se proporcionen a través de la web www.peixegalego.com serán tratados para la gestión del servicio solicitado.

Legitimación: Al marcar la casilla de aceptación, estás dando tu legítimo consentimiento para que tus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en la política de privacidad.

Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos.

Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión de los datos , así como otros derechos, tal y como se explica en nuestra política de privacidad en www.peixegalego.com.