Escoge tu opción

Cumprimenta o formulario web

Descarga e entrega a documentacion e Xustificante de pago o 1º día

Documentación
Preinscripción
Formalización online

Cumprimenta o formulario web Acepta as condicións Descarga autorización de recollida si precisas Descarga autorización de recollida si precisas
Inscripción

Preinscripción 

  DATOS DO PARTICIPANTE

  Nome (obligatorio)

  Apelidos (obligatorio)<

  Data de nacemento: (obligatorio)

  Alergias o Intolerancias

  Sabe Nadar SiNo

  Observacións

  DATOS DO TITOR/A

  Nombre (obligatorio)

  Apellidos (obligatorio)

  D.N.I. (obligatorio)

  Telefono (obligatorio)

  Email (obligatorio)

  Enderezo (obligatorio)

  LocalidadE (obligatorio)

  Lin a información sobre protección de datos para menores de idade/saúde

  aviso legal
  politica de privacidad

  Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. <

  RESUMEN PROTECCION DE DATOS

  Reglamento General Protección de Datos (UE) 2016/679 RGPD

  Responsable del tratamiento: C.B. Marín Peixefresco.

  Finalidad: los datos que se proporcionen a través de la web www.peixegalego.com serán tratados para la gestión del servicio solicitado.

  Legitimación: Al marcar la casilla de aceptación, estás dando tu legítimo consentimiento para que tus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en la política de privacidad.

  Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos.

  Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión de los datos , así como otros derechos, tal y como se explica en nuestra política de privacidad en www.peixegalego.com.

  FORMALIZACION ONLINE

   DATOS DO PARTICIPANTE

   Nome (obligatorio)<

   Apelidos (obligatorio)<

   Data de nacemento: (obligatorio)<

   Alergias, intolerancias, problemas de saude<

   Sabe Nadar SiNo<

   DATOS DO TITOR/A

   Nombre (obligatorio)<

   Apellidos (obligatorio)<

   D.N.I. (obligatorio)<

   Telefono (obligatorio)<

   Email (obligatorio)<

   Dirección (obligatorio)<

   Localidad (obligatorio)<

   Son coñecedor/a de o contexto de pandemia actual provocada pola Covid-19 e acepto as circunstancias e riscos que esta situación pode comportar durante o desenvolvemento da actividade, na cal o meu fillo/para participa. Así mesmo, entendo que os organizadores non son responsables das continxencias que poidan ocasionarse en relación á pandemia durante a actividade.
   • Que informarei á dirección técnica do campus (cantera@peixegalego.com) de calquera variación do estado de saúde do meu fillo/a e/ou a aparición de calquera síntoma asociado compatible coa sintomatoloxía asociada á Covid-19 mentres dure a actividade, así como da aparición de calquera caso de Covid-19 na súa contorna familiar, sen poder asistir ao campus no caso de que se dese algunha das circunstancias mencionadas anteriormente.
   • Que o meu fillo/a, durante os últimos 14 días antes do inicio da actividade:
   - Non presenta ningunha sintomatoloxía compatible coa Covid-19 (febre, tose, dificultade respiratoria, malestar, diarrea, etc.) ou con calquera outro caso infeccioso.
   - Non conviviu ou non tivo contacto estreito con ningunha persoa positiva de Covid-19 confirmada ou cunha persoa que tivese sintomatoloxía compatible nos 14 días anteriores á realización da actividade.

   FORMALIZACION

   nº Cuenta: ES70-2080-5567-10-3040001641

   Adxunta copia do pago<

   outra documentación<

   Lin a información sobre protección de datos para menores de idade/saúde<

   Si, si acepto a autorización de uso de imaxes e de asistencia ao mesmo <
   No, no acepto a autorización de uso de imaxes e de asistencia ao mesmo <

   aviso legal
   politica de privacidad

   Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. <

   RESUMEN PROTECCION DE DATOS

   Reglamento General Protección de Datos (UE) 2016/679 RGPD

   Responsable del tratamiento: C.B. Marín Peixefresco.

   Finalidad: los datos que se proporcionen a través de la web www.peixegalego.com serán tratados para la gestión del servicio solicitado.

   Legitimación: Al marcar la casilla de aceptación, estás dando tu legítimo consentimiento para que tus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en la política de privacidad.

   Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos.

   Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión de los datos , así como otros derechos, tal y como se explica en nuestra política de privacidad en www.peixegalego.com.